Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Υπηρεσίες

Οπτική επικοινωνία

Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυακών τόπων

Κατά τη διαδικασία σχεδίασης ενός δικτυακού τόπου, δίνουμε βαρύτητα σε βασικές αρχές από τους χώρους της:

Οι έννοιες αυτές είναι αλληλένδετες και αποτελούν προϋπόθεση για ένα σωστά σχεδιασμένο και προσβάσιμο δικτυακό τόπο.

Μεγάλη σημασία δίνουμε επίσης σε τρεις πολύ σημαντικούς παράγοντες:

Κατά την περίσταση χρησιμοποιούνται είτε custom λύσεις, είτε ανοιχτού κώδικα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως το Drupal και το Wordpress.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος (E-shop) βασισμένο κυρίως στην ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Magento eCommerce. Την ποιο ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως.

Ηλεκτρονικό marketing (SEO, Google Adwords, Newsletter)

Σχεδίαση πληροφορίας

Η Σχεδίαση πληροφορίας λειτουργεί σαν ομπρέλα για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες. Καθιστά την πληροφορία ελκυστική, πολυαισθητηριακή, εύκολα κατανοητή, διαδραστική και κατάλληλη για όλα τα μέσα. Με λίγα λόγια, κάνει τις σύνθετες πληροφορίες ευκολότερες να κατανοηθούν και να χρησιμοποιηθούν.