Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Έντυπο Open Art Studios

Εικόνα του έργου
Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου

Δίπτυχο φυλλάδιο για τη δράση Open Art Studios το Πάσχα του 2014

Πελατης: Open Art Studios / Καλλιτέχνες της Σύρου
Εδρα: Σύρος
Ημερομηνια: 04/2014
Υπηρεσιες: Έντυπο
Τομεις: Εικαστικά, Πολιτισμός

Άλλα έργα για τον ίδιο πελάτη

Μικρογραφία του έργου

Αφίσα

Μικρογραφία του έργου

Έντυπο

Μικρογραφία του έργου

Λογότυπος

Μικρογραφία του έργου

Αφίσα

Μικρογραφία του έργου

Έντυπο

Μικρογραφία του έργου

Αφίσα

Μικρογραφία του έργου

Αφίσα

Μικρογραφία του έργου

Έντυπο