Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Εταιρεία

Η Runaway ιδρύθηκε το 2006 από το Γιάννη Μπαριτάκη. Το γραφείο βρίσκεται στην Ερμούπολη, οδός Πελοποννήσου 5 (2ος όροφος), στο πλάι του θερινου σινεμά.

Τομείς δραστηριότητας

Τομείς δραστηριότητας είναι η Οπτική επικοινωνία, η Σχεδίαση & Ανάπτυξη δικτυακών τόπων και η Σχεδίαση πληροφορίας. Συνήθως, οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν συνδυαστικά με αποτέλεσμα μια συνολική και ενιαία αντιμετώπιση των έργων που αναλαμβάνει.

Ειδίκευση

Ειδικεύεται στη Σχεδίαση & Ανάπτυξη δικτυακών τόπων, βασισμένων σε πρότυπα που έχει θεσπίσει η διεθνής κοινοπραξία World Wide Web Consortium (W3C)[1] για την ευχρηστία και την προσβασιμότητα, με απώτερο στόχο τη Σχεδίαση για Όλους.

Πελάτες

Δείτε μία συνοπτική λίστα με τους πελάτες μας.

[1] Η διεθνής κοινοπραξία World Wide Web Consortium (W3C) έχει ως σκοπό να οδηγήσει το Web στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων που θα προάγουν την εξέλιξή του και θα διασφαλίζουν τη δια-λειτουργικότητά του. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) στις ΗΠΑ, το National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) στη Γαλλία, και το Keio University στην Ιαπωνία.